تبلیغات
گفت - روش زندگی
اسلام روش زندگی است

اسلام انسان را موجودی می داند که افریده شده برای کمال و رشد برای بالفعل شدن و به جریان در امدن استعدادش و توانایی اش

روش این کار را هم اسلام برایمان بیان کرده

که باید به دنبال این روش باشیم

روش زندگی را اسلام بیان کرده

پس باید روش زندگیمان اسلامی باشدتابه حال رساله داشتیم و طبق ان احکام را عمل می کردیم

ولی با تشکیل حکومت دایره نیاز به احکام بیشتر شده

لذا نیاز داریم در منابع اسلامی نیازهای روز را جواب دهیم
شما هم اگر نظری در این باره دارید به اشتراک بگذارید
Admin Logo
themebox Logo

ویراسباز: ویراستار رایگان فارسی

Reba.ir